Slik fastslår Time Constant av LR Circuit

Slik fastslår Time Constant av LR Circuit


Ved å kombinere spole og motstandskomponenter i ulike ordninger, vil du opprette en LR krets nyttig for filtrering av elektroniske signaler. Motstanden har en enkel karakteristikk, slik at elektrisk strøm for å strømme gjennom det med en hastighet bestemt av spenningen over den. Induktoren er mer komplisert, blokkerer strømmen momentant, deretter slippe strøm gjennom den. De to komponentene danner en krets hvor motstanden i ohm (R) og induktans i henries (L) bestemmer den tid det tar for at strømmen skal bygge seg opp til 63 prosent av sin maksimale verdi.

Bruksanvisning

1 Taste verdien av spole i henries i kalkulatoren. Siden de fleste inductors har verdier i millihenries eller mikrohenri, bruke riktig antall desimaler eller vitenskapelig notasjon. For eksempel 15 mikrohenri er .000015 henries eller 15 x 10 ^ -6 henries.

2 Trykk på skillet nøkkelen.

3 Angi verdien av motstanden i ohm. Siden motstander kan ha store ohm verdier, bruke riktig antall nuller. En 47K ohm motstanden er 47.000 ohm.

4 Trykk lik nøkkel. Resultatet er konstant i sekunder.

Hint

  • Ettersom strøm bygger seg opp i henhold til en gradvis, logaritmisk kurve, vil det nå 63 prosent av sitt maksimum etter en tidskonstant intervall, 87 prosent etter to og 95 prosent etter tre. Det tar fem tids konstant intervaller for strøm for å nå 100 prosent.