Slik feilsøker batteridrevne leker

Altfor ofte batteridrevne leker dø, slik at barn trist og foreldre frustrert. Toy svikt betyr ikke automatisk at en tur til papirkurven. Følg fremgangsmåten nedenfor for å feilsøke problemer med batteri operert leker.

Bruksanvisning

1 Test batteriene. Sett et nytt sett med batterier i leken. Slå den på å se om det fungerer.

2 Sjekk om batteriene er satt inn i batterirommet på riktig måte. Pass på at pluss- og minus symboler på batteriene er tilsvarende merkene på innsiden av leketøy.

3 Kontroller at batterikontaktene er fri for smuss og batterisyre. Rengjør kontaktene med en myk, tørr klut. Sett inn batteriene og slå leken på.

4 Endre lyspære i et leketøy hvis lyset er ute. Sett nye batterier i leken sammen med en frisk lyspære.

5 Sjekk for å se om noen synlige ledninger har blitt frakoblet. Koble ledningene ved å løsne skruene og koble ledningene. Bruk elektriker tape om nødvendig.

6 Se på produsentens hjemmeside for mer reparasjon og feilsøking ideer for din bestemt leketøy. Ring produsenten hvis det ikke er noen retninger på nettstedet.

Hint

  • Sjekk med lokale gjenvinningstjenester for informasjon om riktig avhending av batterier.
  • Unngå kontakt med batterisyre. Vask straks forurenset hud med såpe og vann. Kontakt en lege umiddelbart hvis brannskader oppstår eller syre i kontakt med øynene.