Slik feilsøker en Activision Wireless Guitar for "Rock Band" for Wii

De fleste Activision "Guitar Hero" trådløs gitar-kontrollere kan brukes til å spille Wii-versjonen av «Rock Band». Unntatt den "Guitar Hero III» Les Paul og "Guitar Hero World Tour" Stratocaster-kontrollere, er enhver trådløs Activision gitar kompatibel med Wii. Disse kontrollerne koble til konsollen ved hjelp av Wii-fjernkontrollen. Problemer med gitarkontroller funksjonalitet er vanligvis på grunn av feil på Wii-fjernkontrollen.

Bruksanvisning

1 Fjern bakplaten fra gitarkontrolleren.

2 Fjern Wii-fjernkontrollen fra gitarkontrolleren.

3 Skift ut batteriene i Wii-fjernkontrollen. Lavt batteri noen ganger fører til at enheten feiler.

4 Slå på Wii-konsollen.

5 Trykk på sync-knappen på Wii-fjernkontrollen. Det er plassert bak batteridekselet.

6 Trykk på sync-knappen på konsollen. Det ligger under dekselet på forsiden av Wii. Dette synkroniserer Wii-fjernkontrollen og konsoll og løser problemet hvis konsollen ikke er erkjenner Wii-fjernkontrollen.

7 Sett Wii-fjernkontrollen tilbake i sporet i det trådløse Activision gitar. Sørg for fjern passer godt inn i sporet. Gitarkontrolleren kanskje ikke fungere skikkelig hvis fjernkontrollen ikke er satt inn riktig.

8 Sett på bakdekselet på gitaren.