Slik feilsøker en Energizer AA 15-minutters batterilader

En Energizer AA 15 minutters batteriladeren er en fin måte å lade nikkel metall hydrid (NiMH) batterier raskt og det kan også lade AAA-batterier samtidig. Det er enkelt å bruke; bare sette opp batteriene i laderen, koble til strømadapteren og slå den på. Du får et rødt lys som forteller deg batteriene lades, som blir grønn når de blir belastet. Men hvis du får et blinkende rødt lys, må du feilsøke problemet.

Bruksanvisning

1 Slå av batteriladeren ved å fjerne støpselet fra kontakten på laderen. Fjern AA NiMH-batterier fra Energizer 15 minutters batterilader.

2 Tørk av batteripolene med en myk klut og tørk terminalkontaktene i 15-minutters Energizer batterilader. Hvis batteriet eller ladeterminalene er skitne, kan de ikke ta kontakt og batteriene vil ikke lade.

3 Sett AA NiMH-batterier i Energizer laderen. Sørg for at du setter batteriene i riktig. Den "+" terminalene på batteriet trenger å koble til den tilsvarende "+" på terminalene i laderen, og "-" trenger å gjøre det samme. Sette batteriene på feil måte betyr at de ikke kan ta betalt.

4 Sett strømadapteren i ladekontakten og slå på laderen. Det røde lyset tennes for å indikere at batteriene lades. Hvis det blinker rødt, ett eller flere av AA NiMH-batterier er defekt, så prøv alternerende ulike NiMH-batterier i laderen for å finne hvilke som er defekt. Hvis lyset fortsetter å blinke etter å sette i nye batterier, må du bli laderen sjekket ut profesjonelt.

Hint

  • Energizer 15 minutters batteriladeren er utformet spesielt for NiMH oppladbare batterier. Ikke legg andre batterityper i laderen, da det kan skade laderen og kan føre til at batteriene eksploderer.