Slik feilsøker en HPLC 1100

HPLC står for høytrykks-væskekromatografi. Når du feilsøker en HPLC, først må du isolere problemet. HPLC inneholder flere deler og opererer med høyt trykk. Ved å bruke en elimineringsprosess kan du begrense hvor problemet er. Enkelte problemer er klart dokumentert fikser mens andre vil kreve noen etterforskning. Jo mer erfaring du har med en HPLC jo lettere vil det være å feilsøke problemer. Riktig vedlikehold vil forhindre mange problemer oppstår.

Bruksanvisning

1 Sjekk at pumpen arbeider innenfor de riktige innstillingene. Pumpen er ansvarlig for å frembringe en konstant strøm i HPLC. Hvis du merker uberegnelig tilbakeholdelsestider mellom replikere prøver, en svært støyende baseline eller odde toppene i kromatogrammet må du sjekke pumpen. Se etter lekkasjer på sel og inventar og sørge for at det ikke er salt buildup på pumpen tilkobling.

2 Sminke frisk løsemiddel for HPLC mobil fase. Hvis grunnlinjen blir høyere, eller man får lav følsomhet, kan den mobile fase bli forurenset. Som den mobile fasen blir mer og mer forurenset vil du se en topp blir større og større i kromatogrammet. Den mest vanlige forurensende er vann. Kjør avionisert vann gjennom systemet og erstatte alle de oppløsningsmidler med nye, uforurensede løsninger.

3 Erstatte eventuelle pakninger og rør i injektoren hvis det oppstår et problem. Injektor problemer er lett å oppdage og fikse. Split topper, variable topphøyder og brede topper i kromatogrammet området er tegn på problemer med injektoren og injeksjon løsemiddel. Pass på at injeksjonen løsemiddel er mindre konsentrert enn den mobile fasen. Sjekk kapillarrøret for plugger og erstatte eventuelle slitte pakninger.

4 Finn ut om din detektor problemer er mekanisk eller elektrisk. Elektriske problemer trenger en profesjonell til å fikse dem, og du bør ta kontakt med produsenten umiddelbart. Detektorer bruke svært høye spenninger, og du trenger riktig trening og verktøy for å trygt løse elektriske problemer. Hvis problemet er mekanisk, sjekk ut strømningscellen. Det kan være celle forurensning, luftbobler eller lekkasjer som forårsaker problemene. Kontroller at kabeltilkoblingene er riktige og fungerer.

5 Holde oversikt over dine problemer og trinnene du ta for å fikse dem. Sørg for at du tar opp noe vedlikehold og tider hvor det er problemer. Det er sjelden problemer med å skje over natten; de vil bli verre over tid. God journalføring kan også forebygge feil i fremtiden.