Slik feilsøker en PS3 uten strøm

PlayStation 3 er en kraftkrevende spill og multimedia enhet som krever god ventilasjon og en stabil, fungerende strømuttak for å bli drevet på riktig måte. De fleste strømproblemer kan tilskrives en utilbørlig AC kabeltilkobling, utilstrekkelig kraften som kommer fra strømuttaket og overoppheting. Du kan identifisere og feilsøke alle disse problemene ved hjelp av elimineringsprosess.

Bruksanvisning

1 Kontroller at PS3 er koblet til et strømuttak. Hvis stikkontakten har en av / på-bryter, må du kontrollere at bryteren er slått på.

2 Bekreft at strømkabelen er plugget inn på baksiden av PS3 fullt og sikkert. Noen press er nødvendig for å sette inn strømkabelen fullt. Når du kobler til strømkabelen, sjekke tilstanden på kabelen. Hvis kabelen er kuttet eller ser skadet, kan det hindre at PS3 fra du slår på eller skade konsollen hvis den gjør strømmen.

3 Sjekk at luftventilene på baksiden og siden av PS3. Støv og andre gjenstander som blokkerer ventilene kan føre til at PS3 blir overopphetet og ikke slå seg på.