Slik feilsøker Lincoln Electric MIG Sveisere

Slik feilsøker Lincoln Electric MIG Sveisere


Standard Lincoln Electric MIG Sveiser bruker en elektrisk strømkilde, levert gjennom et fast trådmatings for å frembringe en varmekilde kraftig nok til å kunne smelte og reform metall. Gass sveisere er fortsatt mer vanlig drivstoff kilde for sveisere i byggebransjen, men elektrisk kraft har sine fordeler - nemlig stor (enhetene er mye lettere) og kostnader. De positive kan fort bli opphevet hvis enheten ikke fungerer som den skal.

Bruksanvisning

1 Sørg for at enheten er koblet til en fungerende strømkilde, og at strømforsyningen er slått på. Også sørge for at det ikke er noen løse ledninger eller kabler som synes å være skadet. Hvis du fortsatt får ingen tegn til liv da nullstille aktuelle sikringen i ditt hjem eller arbeidsplass.

2 Sveise på et lavere driftssyklus hvis du trykke på avtrekkeren og får ingen respons. Dette kan indikere at enheten er overopphetet og termostat har sparket i; enheten kan fungere hvis du setter en lavere, og dermed tryggere, driftssyklus.

3 Kontroller tetningene på sveiseenheten. Væske siver fra enheten kan medføre store driftsforstyrrelser, slik som et tap av trykk, slik inspisere det punkt hvor pistolen kobles til maskinen for utette pakninger.

4 Rengjør sveiser bruker en komprimert luft enhet for å sprenge vekk skitt eller rusk. Det er ikke uvanlig at dysene eller ventilene av en sveiseaggregat for å bli tette, noe som vil forhindre at enheten fungerer som den skal. En heavy duty rengjøring sesjon kan meget vel fikse sporadiske fall i ytelse.