Slik feilsøker Sensorer på kretskort

Slik feilsøker Sensorer på kretskort


Når du har mistanke om et kretskort har et problem, bør du vurdere å teste sine sensorer. Tordenvær ofte føre til elektriske pigger som kan skade utstyret. En sensor kan være feil på grunn av alder også. Hver sensor, slik som ett designet for å måle temperatur, krever en gitt spenning til å fungere ordentlig. En spenning over en sensor er nødvendig for å ha den riktige mengden av elektrisk strøm gjennom anordningen. Slå opp i dokumentasjonen for hver sensor for å bestemme sin produsent-anbefalte driftsspenning og deretter teste spenning med et digitalt multimeter.

Bruksanvisning

1 Slå av kretskortet strømmen som har mistanke om sensoren på den.

2 Clip den røde (positive) føre til det digitale multimeter til den positive polen av sensoren.

3 Den svarte (negativ) føre til den digitale multimeter til den negative terminalen av den samme sensor.

4 Slå skiven på multimeter til vekselstrøm (AC) spenningsinnstilling. En kapital "V" med bølgete linjer over det symboliserer vekselspenning.

5 Trykk på strømknappen på multimeter for å slå den på. Avlesningen på skjermen er spenningen av sensoren vist i volt.