Slik feilsøker Servos

Slik feilsøker Servos


Servoer spille en viktig rolle i radiostyrte (RC) kjøretøy; de styre det. Disse små plastbokser er stappfulle av tannhjul, som arbeider for å rotere en enarmet 360 grader, noe som gir den nødvendige momentet for din bil for å styre på en krone. En dårlig servo er ikke en spøk, da det kan føre til at du permanent skade bilen. Lær hvordan du kan feilsøke servo for å sikre at styrings mekanismen fungerer med optimal potensial.

Bruksanvisning

1 Sett i batteriet til mottakeren, og slå på både sender og mottaker. Bruk rattet på senderen for å engasjere servo ved å dreie hjulene venstre og høyre.

2 Lytt til en sliping eller summende lyd under servo drift. Hvis stamming eller nøling skjer, må du erstatte tannhjulene inni servo.

3 Bruk trim innstillingsknappen på senderen for å sentrere tomgang på servo. Hvis servo ikke går tilbake hjulene til rett stilling, eller hjulene slår videre mot venstre eller høyre, kan du korrigere dette med trim knott. Denne bryteren ligger i nærheten av rattet, og brukes til å foreta mindre justeringer av styring. Snu den med eller mot klokken for å jevne ut avstanden hjulene kan slå (enten venstre eller høyre). Med andre ord; hvis hjulene flytte en stor avstand til venstre, roter trim klokken til de beveger seg jevnt i begge retninger.