Slik finner du ut Charge og Mass av nøytrale atomer

Slik finner du ut Charge og Mass av nøytrale atomer


Atomer utgjør alt rundt deg, og de er bygd opp av subatomære partikler kalt elektroner, nøytroner og protoner. Fastsettelse av masse og ladning av et atom er viktig å forstå egenskapene til et atom, og hvordan den vil oppføre seg i visse reaksjoner. Alle atomer av samme element har samme antall protoner, selv om det antall elektroner kan endres. Atommassen er summen av antall nøytroner og protoner i atom.

Bruksanvisning

1 Finne atomet på bordet av elementer for å bestemme antall elektroner og protoner i atom. For eksempel, hvis du har å lære om en nøytral karbonatom, atomnummeret på bordet av elementer forteller deg antall protoner og elektroner i en nøytral karbonatom. I dette eksemplet er det atomnummer 6, så betyr det at det er seks protoner og seks elektroner. Hvis du har en atom diagram som viser subatomære partikler, må du telle dem og identifisere atom ved å finne element som har samme antall protoner på bordet av elementer.

2 Sammenligne antall elektroner protoner å fastslå ansvaret for atom. Hvis du allerede vet at atomet er nøytralt ladet, så kan du hoppe over dette trinnet. Hvis du telte et atom diagram, sammenligne negativt ladet elektron total rom til positivt ladet proton totalt. Hvis det er flere elektroner, har atomet en negativ ladning, og hvis det er flere protoner, har det en positiv ladning.

3 Les atommassen eller atomvekt fra tabell over elementene for å bestemme den atom masse. For eksempel, med en nøytral karbonatom atommassen er 12,0107. Dette tallet er en bestanddel av den tabell over elementene, fordi det formidler antall nøytroner i atomet.