Slik finner du ut en Atom identitet

Slik finner du ut en Atom identitet


Et atom er en av de minste kjente stedene. Et atom er en byggestein for forskjellige stoffer. For eksempel, hydrogen og oksygenatomer binder til å danne vann. Det er forskjellige måter å identifisere hva et atom er. For å identifisere et atom, er det lettere å tenke på metodene som teoretisk fordi å se på hver metode tar avanserte instrumenter.

Bruksanvisning

1 Tell antall protoner i atomkjernen.

2 Se det antall protoner opp i det periodiske system. Antall protoner er atomnummeret. Det tilsvarende tall er atom.

3 Mass atomet, alternativt. Hvert atom har en annen masse. Massen er lik det antall protoner pluss antall nøytroner. For å finne en masse, må du telle hver av disse partiklene.

4 Se massen opp i det periodiske system. Atomet med tilsvarende massen er atomet du ser på.