Slik finner du ut kokepunkter med Trykk

Slik finner du ut kokepunkter med Trykk


Kokepunktet for vann reduseres etter hvert som du går høyere i høyde. Dette er fordi det er mindre press fra atmosfæren bærer ned på toppen av vannet, noe som gjør at vannet boble og koker ved lavere temperaturer. Steketiden blir endret på grunn av denne reduksjon i kokepunkter, siden vann som koker ved en lavere temperatur betyr at maten vil koker ved en lavere temperatur, og en økning i tiden for matlaging er nødvendig. Bestemme den temperatur ved hvilken vannet vil koke basert på trykket i vannet er under.

Bruksanvisning

1 Trekk fra trykket ved havnivå i millimeter kvikksølv (mm Hg), 760 mm Hg, fra den gjeldende trykk. For eksempel, hvis trykket er 816 mm Hg: 816-760 = 56 mm Hg.

2 Dele dette tall ved 28 mm Hg etter hver endring av 28 mm Hg resulterer i en omtrent 1 grad C forandring i trykket. For dette eksempelet: 56 mm Hg / 28 mm Hg = 2.

3 Legg dette tallet til 100 grader C for å finne kokepunktet. For dette eksempelet: 100 grader C + 2 = 102 grader C.

Hint

  • Et aktuelt trykk lavere enn 760 mm Hg resulterer i et negativt tall. Legge til et negativt tall til 100 C etterlater deg med en rekke lavere enn 100 C.