Slik fjerner et ess 250 metalldetektor Battery

Garrett produserer Ace 250 metalldetektoren, som brukes for å finne skjulte metallgjenstander. Det inkluderer en smykker modus for fine metaller og en all-metal modus for å søke etter eventuelle metallgjenstand. Mynten modus eliminerer andre metallgjenstander fra søket. Fire dybdeinnstillinger hjelpe finne elementer begravd dypt i jorden. Batteriene vare fra 2 til 4 timer. Hvis LCD-skjermen ikke lyser når du slår på verktøyet, eller for lavt batteriindikatorlampen lyser, er det på tide å endre dem.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Power" knappen på LCD-skjermen kontrollpanelet for å slå den av. Sett metalldetektor på et flatt underlag.

2 Skyv batteridekselet åpent på baksiden av styrehuset. Dekselet er på baksiden av LCD-skjermen, rett under ordet Garrett.

3 Plasser tuppen av en finger på bunnen av et batteri, og skyv den litt opp mens du løfter for å løsne den. Gjenta dette med ekstra batteri.

4 Plasser to nye batterier i metalldetektoren, samkjøre positivt slutter med "+" symbolene i batterirommet.

5 Skyv batteridekselet igjen til det klikker på plass.

Hint

  • Oppladbare nikkel metallhalogen (NiMH) batterier har kortere levetid per lading enn alkaliske batterier.
  • Ikke fjern batteriene med en skarp gjenstand. Dette kan føre til en punktering i batteriet og lar syre lekker ut.