Slik fjerner harddisken fra en Xbox 360

Harddisken på Xbox 360 er den eksterne enheten som tillater spillere å lagre sine spill, og fungerer som lagringsplass for Xbox Live-spill som spillere kan laste ned på sine systemer. Det gjør harddisken et verdifullt tillegg til spillet systemet som stor forsiktighet bør tas. Av og til vil en spiller trenger å ta ut harddisken (for eksempel når systemet kan trenge å bli sendt til reparasjon).

Bruksanvisning

1 Pass på at systemet er slått av. Se etter det grønne lyset rundt strømknappen og lytte for å høre om Xbox 360 er i gang.

2 Pass på at systemet er på et flatt underlag. Koble ledningene i ryggen hvis du trenger å flytte systemet for å bedre tilgang til harddisken.

3 Trykk på knappen øverst til forsiden av harddisken som fester stasjonen til Xbox 360-systemet.

4 Løft harddisken ut av systemet mens du holder nede knappen som fester harddisken.

5 Oppbevar harddisken på et sikkert sted for å hindre skade før det kan festes på nytt til Xbox 360-systemet.