Slik fjerner salt fra en vannløsning

Slik fjerner salt fra en vannløsning


Fjerne salt fra vann har vært en nødvendighet for sivilisasjoner i århundrer, og menneskeheten har utviklet flere måter å gjøre det. Saltvann kan være destillert, frosset på en måte som skiller de saltkrystaller fra isen, eller adskilt gjennom en prosess som kalles omvendt osmose. Selv om omvendt osmose er den mest populære metode, gjennom historien bare kokepunktet og fordamper vannet og forlater saltet i beholderen har vist seg effektive.

Bruksanvisning

1 Sett opp en brenner og stå montering, sentre brenneren under stativet. Tenn brenneren nøye og justere flammen slik at midten kjegle knapt berører bunnen av stativet.

2 Plasser et beger med saltvann på stativet, og la det komme til en byll. Juster flammen som er nødvendig for å holde vannet koker over.

3 Fjern begerglasset forsiktig når all væsken er fordampet. La beholderen kult. Man skal kunne se saltkrystaller i bunnen av begerglasset.

Hint

  • Hvis du ønsker å rense vannet, kan du bare dekke begeret og kjøre et rør fra den til en annen dekket beger. Når avkjølt, vil den fordampede damp vises som vann i den andre beholder.
  • Bruk alltid riktig sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller og hansker når du arbeider med kjemikalier og åpen flamme.