Slik installerer "Age of Empires III: The WarChiefs"

"Age of Empires III: The Warchiefs" er en utvidelsespakke til sanntids strategispill «Age of Empires III." Installere "Age of Empires III: The Warchiefs" legger til en rekke spill og innholds tillegg til «Age of Empires III." Også introdusert i "Age of Empires III: The Warchiefs" er nylig spill Aztec, Iroquois og Sioux fraksjoner. For å utnytte ekspansjonen innhold må du ha "Age of Empires III" allerede er installert på datamaskinen.

Bruksanvisning

1 Sett "Age of Empires III: The Warchiefs" installasjonsplaten i datamaskinens CD-stasjonen.

2 Klikk på "Install" på auto-run meldingen som vises.

3 Følg instruksjonene alle skjermen for å installere "Age of Empires III: The Warchiefs" på din datamaskin.