Slik installerer Balanseror servo

Slik installerer Balanseror servo


Den balanseror gjør at et helikopter til å rulle sin kropp til venstre og høyre. Funksjonen til en balanseror gir mer kontroll under banked svinger og forbedrer den generelle manøvrerbarhet av helikopteret. Lær hvordan du installerer balanseror servo for å sikre at du oppnår optimal ytelse fra radiostyrt, eller RC, helikopter.

Bruksanvisning

1 Lokalservofesteanordningen, som vanligvis finnes på toppen av flyets skrog, ved siden av den vertikale hovedrotoraksel. Skyv servo inn på seler med servo arm (en liten utstående sylinder) orientert på toppen. Bruk to skruer for å feste servo til kabinettet, og stram en på hver ende av servo saken.

2 Plugg servo ledningen inn i den sjette kanalen på mottakeren - det vil enten være merket CH. 6 eller AIL (som er en forkortelse for balanseror).

3 Slå på både mottaker og sender, og skyv aileron trim (funnet ved siden av høyre joystick) i midtpunktet. Servoen er nå sentrert og i hvilestilling.

4 Flytt balanseror sammenhengen over servo arm. Skyv en skrue gjennom hullet i enden av båndet kontakten, og trykk deretter på sammenhengen ned på servoarmen. Stram skruen.