Slik installerer en Ampere Meter

Slik installerer en Ampere Meter


Elektriske signaler er grunnlaget for dagens teknologier. Det finnes et antall målinger som kan utføres på elektriske signaler, og eksempler innbefatter spenning (potensiell energi per enhet kostnad), strøm (en skalert hastighet av ladningsbærere), og motstand (et mål for elektrisk friksjon). Elektrisk strøm blir målt i ampere (strømstyrke) og kan måles ved hjelp av et amperemeter. Disse anordninger består av et antall innganger og et digitalt display som viser den målte verdi.

Bruksanvisning

1 Koble signalet som skal måles til amperemeter. Ampere meter normalt har to innganger, og disse er vanligvis farget rød og svart. Den røde inngang svarer til den positive terminal og den sorte inngang svarer til den negative terminalen.

2 Velg måleområde. Ampere meter normalt ha en "Range" -knappen. Trykk området for å gå gjennom områdene. Hvis den grove verdien av strøm ikke er kjent, så velg auto-serien.

3 Utfør målingen. Den amperemeter er nå installert og er klar til å ta målinger. Slå på den elektriske kretsen som blir målt. Skjermen på amperemeter skal nå angi verdien av målt strøm.