Slik installerer en NCR P86

I det siste, banktjenester beskyttere inngått en banklån og utført økonomiske transaksjoner med ansatte. Men gjør dagens teknologi en skytshelgen for å gå opp til en minibank (Automated Teller Machine) og utføre de samme transaksjonene. Minibanker, for eksempel modell NCR P86, er vanligvis installert i hull langs en banks yttervegg. En installatør må sørge ATM er sikker i sin posisjon, sammen med å verifisere at alle ledningsforbindelser er riktige for en godt fungerende maskin.

Bruksanvisning

1 Kontroller at veggen hullet er stort nok for den nye NCR P86. Mål veggen hullet og sammenligne verdien til ATM størrelse.

2 Heise ATM opp med løftetralle. Løft ATM til den er rett foran veggen hullet.

3 Skyv den NCR P86 inn i veggen hullet. Sørg for at minibanker monteringshullene på linje med veggens monteringshull. Bolt ATM til veggen gjennom monteringshullene. Fjern løftetralle fra minibanken.

4 Installer rundt krage rundt minibanken med bolter. Denne krage skjuler mellomrommet mellom ATM og veggen.

5 Fest fire strimler av vær tetning mellom kraven og veggen, som danner en tett kapsling. Sikre bunnen av ATM til veggen hullets base med bolter.

6 Åpne NCR P86 bakre området ved å oppgi bankfasiliteten. Fest alle ledningene fra minibank til bankens elektroniske system. Bekrefte at maskinen er festet til elektrisk kraft.

7 Test ATM med flere transaksjoner. Kontroller at maskinen gjør uttak og innskudd. Kontroller at alt tilbehør, som for eksempel lamper, fungere korrekt.

8 Settes noen klistremerker på utsiden av NCR P86, som bankens logo.

Hint

  • Kontroller at NCR P86 er skikkelig jordet til elektrisk kraft. Maskinen kan ikke fungere riktig uten en sterk bakken. Intermittent drift kan forekomme, forårsaker kundekonto feil.
  • Kontroller at minibanken er sikker i veggen hullet før du fjerner løfte tralle. Alvorlig personskade kan oppstå hvis maskinen faller ved et uhell.