Slik installerer Hermes Nyttelast for PS3

Når du kjører Sony PlayStation 3 i utviklermodus, trenger du en USB utvikling bord med en utbygger PS3 hex nyttelast installert på den. En av de mer populære PS3 hex nyttelast er Hermes nyttelast. Installere Hermes hex nyttelast fil på en USB-utvikling bord krever bare USB-utvikling, hex-filen og Flip programmering programvare. Utviklingen programvare låser opp spesielle funksjoner som muligheten til å installere pakkefiler direkte til PS3-menyen.

Bruksanvisning

1 Last ned Hermes nyttelast hex filen og klikk "Last ned" på nettsiden som kommer opp. Klikk på Atmel nettsted hvor Flip programvaren kan lastes ned. Klikk på det lille plateikonet ved siden av "FLIP 3.4.3 for Windows (krever Java Runtime Environment)" for å laste ned Flip installasjonsprogrammet på datamaskinen din.

2 Dobbeltklikk på "Flip Installer - 3.4.3.exe" -fil som følger med Flip nedlasting av programvare for å åpne Flip installasjonsprogrammet. Klikk "Next" for å fortsette i Flip installasjon. Klikk i boksen ved siden av "Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen" og klikk "Next" igjen. Klikk "Next" igjen og klikk "Install" for å fullføre installasjonen av Flip på datamaskinen. Klikk "Next" og "Finish" for å avslutte Flip installasjonsprogrammet.

3 Koble USB utvikling styret til datamaskinens USB-port mens du holder på "Reset" knappen på USB utvikling bord.

4 Hold nede "Bootloader" -knappen på USB utvikling bord. Slipp "Reset" -knappen, etterfulgt av "Bootloader" -knappen.

5 Open "Flip" på datamaskinen. Klikk på "Microchip" -ikonet på Flip hovedvinduet. Klikk "USB PCB Controller" i vinduet som vises. Klikk på "USB" -ikonet og klikk på "USB" og "Open" fra vinduet som vises.

6 Klikk "Fil" og "Load Hex File" fra menyen som kommer opp. Klikk på "Hermes" hex-filen du lastet ned og klikk "OK."

7 Klikk på "Program", "Erase", "Bekreft" og "Check" alternativer fra det neste vinduet som vises. Klikk på "Kjør" for å programmere USB utvikling bord med Hermes nyttelast.

8 Klikk "Start Application" og koble fra USB-utvikling bord fra datamaskinen. PS3 USB utvikling bord er nå programmert med Hermes nyttelast.