Slik kobler en Wii-Mote til en telefon

Slik kobler en Wii-Mote til en telefon


Koble Wii-fjernkontrollen til mobiltelefonen kan du gjøre et par forskjellige ting, blant annet spille Wii bruker telefonen og laste Mii (en digital avatar) til din mobiltelefon. Tilkoblingen er opprettet via Bluetooth teknologi som finnes på telefonen og Wii-fjernkontrollen. De to enhetene er paret sammen og etter tilkoblingen er opprettet, kan du bruke telefonen som tillatt.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Meny" fra mobiltelefonen.

2 Klikk på "Settings".

3 Klikk på "Bluetooth".

4 Klikk "Søk etter nye enheter."

5 Trykk og hold "1" -knappen og "2" -knappen på Wii-fjernkontrollen på samme tid, og peker på din mobiltelefon. "1" -knappen er sirkelen knappen på forsiden av fjernkontrollen og "2" -knappen på utløserknappen på baksiden av fjernkontrollen.

6 Trykk på og fortsette å holde til telefonen viser tilkoblingen er etablert mellom det og Wii-fjernkontrollen.