Slik Kombiner 3 eksponeringer med et Nikon

Slik Kombiner 3 eksponeringer med et Nikon


En av de tilgjengelige på Nikon digitalkameraer alternativene er muligheten til å gjøre flere eksponeringer. Dette gjør muligheten for å produsere dobbel, trippel, og flere eksponeringer på en enkelt ramme, omtrent som et filmkamera. Ikke alle Nikon digitale kameraet har dette alternativet; for de som ikke gjør det, vil eksponeringene må kombineres i en utenfor program som Photoshop. Kombinere tre eksponeringer i kameraet med et Nikon kamera er en innstilling som finnes i opptaksmenyen.

Bruksanvisning

1 Kontroller at Nikon har en flere eksponeringsmodus. Mange kameraer har ikke denne funksjonen og slik vil det være mangler fra kommando menyer. I dette tilfellet, vil du ikke være i stand til å kombinere tre eksponeringer uten å bruke en ekstern verktøy, for eksempel Photoshop.

2 Trykk på MENU, og velg deretter SHOOTING MENU. Bla ned for å velge "Multiple Exposure" alternativet. Trykk på pil høyre, og velg antall skudd. Setter tallet til tre for å kombinere tre eksponeringer. Trykk på OK-knappen.

3 Skyt din første eksponering. Du kan se gjennom denne eksponeringen. Skyt den andre og tredje eksponeringer innen 30 sekunder; hvis det er en forsinkelse på mer enn 30 sekunder, vil kameraet gå tilbake til normal modus.