Slik Kombiner Linear Forces

Kombinere lineære krefter er en prosess først møtte i innledende fysikk. Krefter er vektor mengder som representerer en størrelsesorden av kraft og den retning i hvilken kraften påføres. Den numeriske summering av krefter ikke egner seg til direkte tilskudd. Retningen, representert som en vinkel, må tas hensyn til, fordi styrkene har en tendens til å avbryte hverandre ut når de brukes i motsatte instruksjonene.Rommene primitive krefter i vertikal og horisontal retning må tas hensyn til riktig kombinere to eller flere styrker.

Bruksanvisning

1 Ta cosinus til vinkelen for hver lineær kraft.

2 Multiplisere størrelsen av hver lineær kraft av sin respektive cosinus verdi.

3 Ta sinus til vinkelen på hver lineær kraft.

4 Multiplisere størrelsen av hver kraft av sin respektive sinusverdi.

5 Sum cosinus vektor produkter. Denne mengde er ofte referert til som den resulterende kraft i "X" retning.

6 Sum sinus vektor produkter. Denne mengde er ofte referert til som den resulterende kraft i "Y" retning.

7 Sum kvadratet av både resultater.

8 Ta kvadratroten av den endelige summen. Resultatet av denne operasjon er størrelsen av den resulterende vektoren dannet.

9 Fordelt den resulterende kraft i "Y" retningen av den resulterende kraft i "X" retning. Denne operasjonen gir tangenten til vektoren kraft summering.

10 Ta buen tangent, noen ganger referert til som den inverse tangens, til tangenten verdien som finnes i Trinn 9. Denne operasjon fører til den vinkel ved hvilken den resulterende kraft blir påført. Ved å kombinere denne vinkelen med den tidligere bestemte resulterende vektor gir summering av hver enkelt lineær kraft.