Slik konverterer Absolute PSI til Feet i Altitude

Slik konverterer Absolute PSI til Feet i Altitude


Med jordas gravitasjon spiller en stor faktor i å bestemme atmosfærisk trykk, jo høyere i atmosfæren du går, jo mindre press vil det være å tvinge ned på deg. Med de absolutte pounds per kvadrattomme informasjon, kan du finne ut hvor mye atmosfærisk trykk som er rundt deg uten bruk av et barometer. For å finne ut av høyden over havet, i føtter enheter, må du utføre noen enkle beregninger og konverteringer.

Bruksanvisning

1 Konverter din absolutte psi til standard enhet for måling av atmosfærisk trykk (atm) ved å dividere den absolutte psi av 14,696. For eksempel, er en absolutt psi av 13 tilsvarende om lag 0,8846 atm: 13 / 14,696 = 0,8846.

2 Finn den naturlige logaritmen (ln) av atmosfærisk trykk ved hjelp av en vitenskapelig kalkulator med den naturlige logaritmefunksjonen. For eksempel, hvis det atmosfæriske trykket er 0,8846 atm, vil svaret være omtrent -0,1227: ln (0,8846) = -0,1227.

3 Del verdien funnet i trinn 2 av -0,012 å beregne høyden, i hundrevis av meter. For eksempel, -0,1227 delt på -0,012 tilsvarer 10,225. Derfor din høyde er 1,022.5 meter over havet.

4 Multipliser din høyde i meter, med 3,28 for å konvertere høyde fra meter til fot enheter. For eksempel vil 1,022.5 meter tilsvare 3,353.8 fot over havet: 1,022.5 x 3,28 = 3,353.8.