Slik konverterer Avstander fra grader til Meters

Slik konverterer Avstander fra grader til Meters


Som målinger av breddegrad, grader ofte vises som om de ikke kan konverteres til meter eller kilometer. Den svake utflating av verden ved polene gjør at grader er ikke konstant over hele verden. Omfanget av avviket, er imidlertid så liten at forskere arbeide fra en standard grad, som lett kan omdannes til meter. Å vite dette vil hjelpe til med navigasjon og vil forbedre din evne til å finne steder basert på breddemålinger.

Bruksanvisning

1 Tren det totale antall grader du har, ved å inkludere minutt- og sekundavlesninger. Breddegrad målinger er gitt som følger: grader, minutter, sekunder. Seksti sekunder tilsvarer ett minutt, og 60 minutter gjør en grad. Finn ut hvor mange sekunder du har ved å multiplisere minutter med 60. Hvis du har 20 minutter, har du 1.200 sekunder.

2 Legg antall sekunder som utgjør minutt kolonnen til nummer i sekunder kolonnen for å finne ut det totale antall sekunder. Hvis du har 20 minutter og 22 sekunder, har du 1.200 sekunder og 22 sekunder. Dette gjør sammen 1,222 sekunder. Del dette med 3600 for å finne antall grader. Du har 0,339 grader. Legge dette til grader for å finne det totale antall grader man har.

3 Multipliser antall grader fra 111,325. Dette er standard avstand, i kilometer, av en grad. For eksempel, hvis du har 2 grader, er dette 222.650 kilometer. For å konvertere dette til meter, multipliser med 1.000. Så, 2 grader er 222,65 meter.