Slik konverterer Buesekunder til Parsecs

Din plassering når observere en stjerne og jordens posisjon i sin bane kan påvirke ditt syn på stjernens omgivelser og dens plassering på himmelen. Endringen i perspektiv er kjent som parallakse og måles som en vinkel mellom din posisjon nå, stjernen, og du befinner deg tre måneder tidligere eller senere. Verdien av vinkelen er uttrykt i enheter som er kjent som buesekunder, også kjent som buesekunder eller sekunder i buen. Du trenger denne verdien for å finne ut avstanden til stjernen, som er uttrykt i parsecs, stammer fra "parallax av en arcsecond."

Bruksanvisning

1 Konverter til buesekunder om nødvendig. Noen stjerner er så langt unna at deres arcsecond verdiene kan skrives som milliarcseconds. Som med andre metriske konverteringer, alt du trenger å gjøre dividere med 1000. For eksempel 3 milliarcseconds tilsvarer 0,003 buesekunder.

2 Divide en med antall buesekunder for å få antall parsecs. Ikke bli overrasket om du finner deg selv å jobbe med tall mindre enn null; Proxima Centauri, den nærmeste stjernen til vårt solsystem, har en parallakse 0,77 buesekunder. Dette vil gi deg mindre enn 1,3 parsecs. Verdiene bare får mindre som du ser på stjerner som er lenger unna.

3 Bruk parsec verdien i trinn 2 for å finne enten relativ eller absolutt størrelse av stjerner hvis du allerede vet en av størrelsene. Husk tilsynelatende størrelses minus den absolutte størrelsen tilsvarer -5 + 5log (d), hvor (d) er avstanden i parsecs og loggen er en grunnleggende logaritme 10 - bruk LOG-tasten på kalkulatoren.