Slik konverterer desimaler som skal Engineering Notation

Slik konverterer desimaler som skal Engineering Notation


Når du arbeider med svært store eller små tall, kan du foretrekker å bruke vitenskapelig notasjon for å unngå å måtte skrive ut mange nuller enten før eller etter desimaltegnet. Men noen ganger eksponentene av 10 som resulterer er mindre enn ideell i visse situasjoner. Engineering notasjon forsøker å rette på dette ved å arrangere eksponentene i multipler av tre, slik at de alltid representerer runde grupper av tall, for eksempel tusenvis, millioner eller milliarder.

Bruksanvisning

1 Flytt desimal til høyre eller venstre etter tre steder på en gang mens du holder orden på det totale antall desimaler flyttet. Hvis tallet er svært store, flytte den til venstre; stoppe før nummeret ville bli mindre enn én. Hvis tallet er svært liten, flytte den til høyre inntil antallet er større enn en og mindre enn ett tusen.

2 Skriv om tall med desimaltall på det nye stedet. Hvis nummeret er ikke større enn en og mindre enn ett tusen, har trinn 1 er utført på feil måte.

3 Legg til slutten av tallet "x 10" med riktig eksponent. Eksponenten vil tilsvare antall plasser desimaltegnet ble flyttet. Det vil være negativ for små tall og positiv for store tall. Eksponenten bør alltid være et multiplum av 3 eller -3.