Slik konverterer differansetrykk

Differansetrykk kvantifiserer forskjellen i trykk mellom to regioner i et rør eller rør som inneholder et fluidum. En væske er noen av stoffene som kan flyte fritt; enten væske og gass. Differensialtrykk kan omdannes til en vertikal høydeforskjell mellom de to områder med forskjellig trykk ved hjelp av en formel. Densiteten av fluidet, eller kompakthet, og akselerasjonen som skyldes tyngdekraften spiller en rolle i beregningen. Tyngdeakselerasjonen er akselerasjonen av fallende gjenstander på jorden. Trykk selv måler en kraft per arealenhet på en overflate.

Bruksanvisning

1 Trekk fra den nedre trykkverdien fra det høyere trykkverdi. Bruk enheter av pascal for press. For eksempel kan du få en presse forskjell på 150,0 pascal.

2 Fordel trykkforskjellen ved tettheten av fluidet i kilogram per kubikkmeter. Ring dette resultatet "x". For eksempel er lufttetthet er 1.293 kg per kubikkmeter. Fullfører dette trinnet fører til 150,0 pascal dividert med 1.293 kilo per kubikkmeter som tilsvarer 116,0 meter squared per sekund squared. Dette følger av det faktum at en pascal tilsvarer en kilo per meter per sekund kvadrat.

3 Dividere "x" av akselerasjonen på grunn av tyngdekraften for å fullføre omdanningen til en høyde i meter. Bruk 9,8 meter per sekund kvadrert for akselerasjonen som skyldes tyngdekraften. Utføre dette trinnet fører til 116,0 meter squared per sekund squared delt på 9,8 meter per sekund squared, eller en vertikal avstand på 11,8 meter.

Hint

  • Konverter fra pounds per kvadrattomme til pascal ved å multiplisere med 6,894.8.