Slik konverterer et område som skal kvadratfot

Den SI-systemet - ellers kjent som det metriske system - angir en kvadratmeter som en enhet av området. I motsetning til det, er enheter som kvadratfot eller kvadrat verft vanligvis brukes i USA Med enkle matematiske ligninger, kan du konvertere arealmålinger til torget foten enhet.

Bruksanvisning

1 Multipliser området lengde og bredde til å beregne størrelsen området. For eksempel, hvis dimensjoner er i området 15 fra 11 meter, da området er 15 x 11 = 165 kvadratmeter.

2 Multipliser området ved 10,764 å konvertere den til kvadrat. I eksempelet vil området av 165 kvadratfot omdannet til 165 x 10,764 = 1,776.06 kvadratfot.

3 Bruk omformingskoeffisient 9 dersom området er gitt i hake verft. For eksempel er arealet av 24,5 kvadrat kilometer tilsvarer 24,5 x 9 = 220,5 kvadratfot.