Slik konverterer Feet til Meters

Legend tilskriver mange opprinnelse til tiltaket kjent som "fot". "Standard" fot fleste mennesker i USA vet i dag er 12 inches i lengde. Denne standarden ble strengt definert i USA 1. juli 1959, da den amerikanske undersøkelsen Foot ble vedtatt av det amerikanske National Bureau of Standards som nettopp 1200/3937 av en meter.

Bruksanvisning

Slik konverterer Feet til Meters

1 Del 1200 av 3937. Resultatet, 0,3048, som er del av en meter lik en amerikansk undersøkelse Foot som definert av National Institute of Standards (tidligere National Bureau of Standards).

2 Del 3937 av 1200. Denne formelen er den gjensidige av formelen som brukes av National Institute of Standards for å bestemme lengden av en amerikansk undersøkelse Foot og gir resultatet 3,28, som er antall fot i en meter.

3 Merk at resultatet 0.3048006, er desimal del av en måler som oppfyller definisjonen av en amerikansk undersøkelse Foot. Måleren som definert av den amerikanske undersøkelsen Foot er 39,37 inches.

4 Konverter fot til meter ved å multiplisere antall føtter ved 0.3048006, desimaltegnet del av en meter tilsvarer ett Survey Foot. For eksempel, for å uttrykke 4 føtter som meter, multiplisere 4 x 0,3048006.

5 Ta opp resultatet, 1.2192024, som det antall meter på 4 fot.

Hint

  • En rekke enkle freeware dataprogrammer er tilgjengelig for å fullføre konvertering fra fot til meter.