Slik konverterer FIT til MTBF

Slik konverterer FIT til MTBF


Romforskere har oppgaven med å administrere lang levetid prosjekter som siste år, og eliminere feil på virksomhetskritiske utstyr. Ingeniører forutsi i tjenesten påliteligheten av komponenter ved hjelp av data for midlere tid mellom svikt, eller MTBF. Den MTBF for en del av utstyret som inneholder flere komponenter er avhengig av de enkelte MTBFs, men beregningen kan være komplisert. Ved hjelp av svikt i tide, eller FIT, forenkler regnestykket. FIT - forventet antall feil i en milliard timer - lett omdannes til MTBF i timer.

Bruksanvisning

1 Merk verdien i FIT som du ønsker å konvertere til MTBF. Sjekk at verdien er gitt i feil per milliard timer og skrive det ned.

2 Del 1 milliard av FIT verdien du skrev ned og noter resultatet. For eksempel, hvis FIT verdi er 2500, er resultatet 400 000 (se Reference 2, Sec.3.6, s.8-side 9).

3 Kontroller beregningen. Ta opp resultatet, som er den FIT verdi omdannes til MTBF, i timer.