Slik konverterer Force Into MPH

Slik konverterer Force Into MPH


Kraft og hastighet beskrive forskjellige ting, men begge kan måles i miles per hour (mph). Imidlertid er omdannelsen metoden ikke er den samme for alle typer objekter og styrker. Konvertering fra kraft til MPH er ikke det samme som å konvertere hastigheter som kilometer i timen til MPH, hvor en enkel omdannelsesforhold kan brukes. En beskrivelse av fremgangsmåten fra omdannelse vindkrefter utøves på en bygning til den estimerte hastigheten til vinden i MPH vil illustrere forholdene.

Bruksanvisning

1 Skriv ligningen som beskriver kraften av det objektet som hastigheten du ønsker å bestemme. I tilfelle av vindstyrken, F = 0,5

P V ^ 2 A Cd, hvor F er kraften, P er tettheten av luft, V er hastigheten av luften, A er arealet av den gjenstand som mottar slag av vinden og Cd er luftmotstandskoeffisient.

2 Reorganisere likningen slik V, hastighet, er på egen hånd på venstre side av ligningen. I eksempelet ovenfor, vil den resulterende likning bli V ^ 2 = 2F / ACD og V vil være lik kvadratroten av 2F / ACD.

3 Mål variablene beskrevet i ligningen du skrev i trinn 1. I eksempelet med vindstyrken, må du måle kraften av vinden, lufttetthet i ditt område, området av objektet motta den blåse av vinden og den luftmotstandskoeffisient på gjenstanden som skal blåses. For eksempel, bremseeffektkoeffisienten av en flat plate er 1,28 og den lufttetthet ved havnivå er 1,2 kg per kubikkmeter.

4 Substitute verdiene du fant i trinn 3 for variablene i ligningen du omorganisert i trinn 2. For eksempel, hvis vinden blåser på en flat plate ved havnivå er på reise med en styrke på 39,690 pounds på et område på 14.30 kvadratmeter, vi kan bruke ligning vi anvendt i trinn 2 for å estimere hastigheten til vinden ved 50 MPH.