Slik konverterer fra CPM til Hertz

Slik konverterer fra CPM til Hertz


Frekvens som kjennetegner en hvilken som helst periodisk eller syklisk prosess, og angir et antall sykluser som forekommer i en gitt tidsperiode, enten det er i en andre eller i en time. Den SI-systemet (SI) definerer "hertz", forkortet "Hz", som en måleenhet for frekvens som refererer til antall periodiske hendelser per ett sekund. Imidlertid er rotasjonshastigheter eller vibrasjoner maskiner ofte målt ved hjelp av en annen enhet: ". CPM" sykluser per minutt, som er forkortet til

Bruksanvisning

1 Skaff CPM-verdien fra enheten eller maskinegenskaper eller andre steder. Hvis rotasjonshastigheten er gitt som omdreininger per minutt, eller RPM, vil det være numerisk lik CPM. For eksempel, er 4800 RPM det samme som 4800 CPM.

2 Betrakt følgende matematiske forhold, forutsatt at ett minutt er lik 60 sekunder: CPM er det antall sykluser pr 60 sekunder (ett minutt); Hz er det antall sykluser pr ett sekund. Løs denne andelen å oppnå:
antall sykluser i Hz = CPM / 60.

3 Bruke formelen fra trinn 2 for å konvertere CPM til Hertz. Bruke CPM-verdi
fra trinn 1 får du: antall sykler i Hz = 4800/60 = 80.