Slik konverterer Hertz til Belgfrukter Per Foot

Slik konverterer Hertz til Belgfrukter Per Foot


Man kan konvertere frekvensen for en bølge i Hertz (Hz) til det antall pulser per fot - bare hvis man kjenner hastigheten av bølgen. Dette er fordi frekvens er et mål på pulser (eller sykluser) per sekund, men det forteller noe om lengden av hver puls, som er en bølge egenskap som er kjent som "bølgelengde". Du kan få bølgelengde av en bølge ved å dividere bølge hastighet ved sin frekvens. Når du har bølgelengde, beregning av antall pulser per fot er enkelt. Heldigvis hastigheter på mange typer bølger, som lys og lyd, er godt kjent.

Bruksanvisning

1 Skrive ligningen som angår hastigheten til en bølge til dens frekvens og bølgelengde:

Speed ​​of bølge = frekvens x bølgelengde

2 Bruk algebra til å løse ligningen for bølgelengde:

Bølgelengde = hastighet på wave / frekvens

3 Plugg variablene for bestemt problem du prøver å løse inn i ligningen for å beregne bølgelengden. Som et eksempel, tenk at du prøver å beregne antall pulser per fot i en lydbølge som har en frekvens på 9000 Hz. Hastigheten av en lydbølge i romtemperatur luft er 343 meter per sekund (m / s) so:

Bølgelengde = 343 m / s / 9000 Hz = 0,038 m

Bølgelengden av denne lydbølgen er 0,038 m.

4 Konverter bølgelengde fra meter til fot (ft) ved å multiplisere svaret fra forrige steg 3,28. Derfor, i vårt eksempel ville det være:

Bølgelengde = 0,038 mx 3,28 ft / m = 0,125 ft

5 Del en fot av svaret fra forrige trinn for å få antall bølge sykluser, eller pulser, per fot.

Pulser per fot = 1 ft / 0,125 ft / puls = 8 pulser / ft

I vårt eksempel, en lydbølge på 9000 Hz reise gjennom luften inneholder 8 pulser per fot.