Slik konverterer Hertz til nanometer

Slik konverterer Hertz til nanometer


Hertz, enheten for frekvens som definert av SI-systemet, eller "SI," representerer antall ganger per sekund et signal svinger. Dersom en gitt bølge beveger seg, som for eksempel lys, banen kan bli tenkt på som et punkt krysser en sinusbølge. Den absolutte forskjell mellom høye topper og lave topper er amplitude; avstanden mellom toppene er bølgelengden. Som frekvens endres så gjør bølgelengde. Alt som kreves for å gjøre omdannelsen mellom frekvens og bølgelengde er hastigheten på forplanter signalet. Lysets hastighet i vakuum er en universell konstant og er definert som nøyaktig 299.792.458 meter (186,282.397 miles) per sekund.

Bruksanvisning

1 Måle, eller på annen måte få tak i, frekvens og forplantningshastigheten av signalet i spørsmålet. Hvis signalet er produsert av en elektronisk enhet, vil frekvensen enten merkes eller beskrevet i produsentens datablad. Hvis frekvensen ikke kan bestemmes, vil et spektrum analysator eller laboratorietesting være nødvendig. Beregning av hastighet kan kreve høy hastighet detektorer. Dersom bølge er elektromagnetisk, bruk lysets hastighet (c).

2 Fordel forplantningshastigheten av signalets frekvens. Dersom måleenheter for hastigheten er i meter da bølgelengden vil være i meter.

3 Konvertere bølgelengden, målt i meter, for å nanometer, ved å dele dette tall med 1000000000, 10 til det niende kraft. Kvotienten er bølgelengden for den gitte frekvens (Hz) målt i nanometer (nm).