Slik konverterer Joules å kWh

Slik konverterer Joules å kWh


Selv om begreper som energi og kraft virke som de samme tingene, en ingeniør eller forsker anser dem beslektet, men annerledes. Utviklingen av James Watts praktisk dampmaskin i det 18. århundre, og utbredt bruk i industrien, førte til alvorlige vitenskapelige studiet av energi, arbeid og varme i det 19. århundre. Forskere definert energi som evnen til å gjøre arbeidet, og makt som energi brukt over tid. Du kan ikke konvertere energi i joule til makten i watt, men ved å innføre den kilowatt-time (kWh), joule og watt blir tilsvarende.

Bruksanvisning

1 Tast inn antall joule inn i kalkulatoren.

2 Multiplisere med 2,77 x 10 ^ -7. Dette er den faktoren å konvertere joule til kilowatt-timer.

3 Trykk på "lik" -tasten for å oppnå tilsvarende antall kilowatt-timer. Merk at en kilowatt-time er en mye større mengde energi enn en joule.