Slik konverterer Joules til Coulombs

Slik konverterer Joules til Coulombs


Energi og arbeidet kan måles ved bruk av SI enhet av joule, oppkalt etter den britiske fysikeren James Prescott Joule. Elektrisk ladning måles i en annen SI enhet, Coulomb, oppkalt etter den franske fysikeren Charles-Augustin de Coulomb. De to enhetene er koblet via elektrisk potensial, som er målt i joule pr coulomb. Siden elektriske potensialet blir målt i volt, er det mulig å omdanne joule til coulomb når spenningen er kjent.

Bruksanvisning

1 Skriv inn antall joule inn i kalkulatoren. For eksempel; hvis mengden av arbeid tilsvarer 30 joule, skriv 30 i kalkulatoren.

2 Dele verdien fra trinn 1 av spenningen. Resultatet er at den elektriske ladningen målt i coulomb. Hvis, for eksempel, er den spenning 10 volt, og mengden av arbeid er 30 joule, deretter den elektriske ladningen er 3 coulomb (30/10 = 3).

3 Omvendt beregningen for å se etter feil. Multipliser verdien i anhenger av spenningen. Hvis resultatet ikke er den opprinnelige verdien i joule, det var en feil i beregningene. Gjenta beregningene til den riktige resultat oppnås.

Hint

  • Formelen som brukes for å finne anhenger når joule og spenningen er kjent er: Coulombs = Joules / spenning. Formelen blir ofte sett på som volt = joule / anhenger.
  • SI (System International) symboler for joule og anhenger er de store bokstavene J og C.