Slik konverterer Kilohertz til Hertz

Slik konverterer Kilohertz til Hertz


En hertz (Hz) er en frekvensenhet i det metriske system lik en syklus per sekund. Den metriske prefikset "kilo" betegner en tusen; dermed en kilohertz (kHz) tilsvarer 1000 Hz. Disse enhetene er begge brukes til å måle frekvensen av radiobølger, lydbølger og vekselstrøm strøm, blant annet. Det er enkelt å konvertere kilohertz til hertz. Du trenger bare å multiplisere med en konstant.

Bruksanvisning

1 Skriv en rekke kilohertz på et stykke papir. For eksempel si at du ønsker å konvertere 4,7 kilohertz til hertz. Skriv "4,7 kilohertz" på papiret.

2 Multipliser mengden i trinn 1 med en faktor på 1000 hertz per kilohertz. I eksempelet har du 1000 x 4,7 = 4700. Skriv svaret på papiret: 4,7 kilohertz = 4700 hertz.

3 Sjekk ditt arbeid med et nettbasert verktøy som for eksempel Unit Conversion Kilohertz til Hertz Omregning (se Ressurser). Enter "4,7" (uten anførselstegn) i boksen til høyre for "kilohertz [kHz]". Øyeblikkelig lese svaret fra 4700 i boksen til høyre for "hertz [Hz]", rett under den første boksen. Dette stemmer med svaret ditt.