Slik konverterer konduktivitet til Konsentrasjon

Slik konverterer konduktivitet til Konsentrasjon


Ledningsevne, er måling av hvor godt elektrisk strøm passerer gjennom, i direkte forhold til den ion konsentrasjonen av de fleste løsninger. Jo høyere ion konsentrasjonen i løsningen, jo bedre vil det lede elektrisitet. Selv om noen sterkt konsentrerte oppløsninger ikke følger det lineære forholdet mellom ledningsevne-til-konsentrasjon og ledningsevne kan påvirkes av temperatur, kan en standard omregningsfaktor bli brukt til å lage et beste estimat av konsentrasjon hvis konduktivitet er kjent.

Bruksanvisning

1 Mål ledningsevne av løsningen. Forskjellige ledningsevnemålere vil variere i deres drift, men det grunnleggende prinsippet er å plassere sonden i løsningen, og vente inntil avlesningen stabiliserer seg på skjermen. Den nåværende vil typisk være i microohms eller mikrosiemens (disse enhetene er lik hverandre), selv om noen eldre meter kan bare leses resistivitet.

2 Konverter den aktuelle lese til ohm. Hvis apparatet ikke konverterer til microohms eller mikro for deg, skrive ned resistivitet lesing og bruke Ohms lov til å finne ledningsevne. For de følgende formler er G ledningsevne i ohm, R er resistivitet, er V spenning og I er ampere:

R = I / VG = 1 / R.

G da må deles med 1 million for å få microohms eller mikro.

3 Beregn ppm (parts per million - konsentrasjonen) fra microohms (måle ledningsevne). Multipliser microohms eller mikro med 0,64 for å få ppm. Så konsentrasjon i ppm = ledningsevne i microohms x 0,64.

4 Endre ppm til molaritet. I de fleste tilfeller vil du ønsker å vite molaritet fremfor ppm for løsningen. Bruk følgende prinsipper for å beregne molaritet:

ppm = 0,001 g av oppløst substans i 1 liter oppløsning (et oppløst materiale er det stoff som er oppløst i løsningsmidlet for å gjøre opp-løsning)

Molariteten = mol / liter, slik at ved å ta atomvekt (g / mol) av den oppløste substans (finnes enten i den periodiske tabellen eller av den oppløste substans flaskens etikett) kan man regne molaritet.

ppm (gram / liter) dividert med atomvekt (g / mol) er lik molaritet (mol / liter).