Slik konverterer kPa inn Vanntrykk

Vanntrykk regnes i pascal eller kilopascal (kPa), pounds per kvadrattomme eller barer. Pascal er den internasjonale standarden (SI) måleenhet for vanntrykk. Pounds per kvadrattomme er en vanlig måling i mange engelskspråklige land. Dykkere og undersjøiske oppdagelses bruke "atmosfærer," forkortet "atm," for å uttrykke vanntrykk basert på lufttrykket på overflaten: 14.7 pounds per kvadrattomme (PSI) = 1 atmosfære.

Bruksanvisning

1 Konverter kPa til PSI ved å bruke kalkulatoren til å dele antall Kpa av 6,895. For eksempel, hvis du ønsker å konvertere 12 kPa til PSI, dele 12 av 6,895: 12 kPa / 6,895 = 1,74 PSI.

2 Endre kPa til barer krever at du dele antall kPa med 100. For eksempel, hvis du ønsker å konvertere 12 kPa til barer, dele 12 av 100: 12 kPa / 100 = 0,12 barer.

3 Del antall kPa ved 101,35 for å bestemme antall atmosfærer. For å konvertere 12 kPa, dele 12 med 101,35: 12 / 101,35 = 0,1184 atm.