Slik konverterer kvadrat inches til kvadratcentimeter

Slik konverterer kvadrat inches til kvadratcentimeter


En kvadrattomme, primært brukt i USA eller England, står for en måleenhet for et område. Den SI-systemet (SI) definerer kvadratmeter å uttrykke et område størrelse; kvadratcentimeter som et derivat enhet er også ofte brukt for å måle små områder. En løpende tomme er nøyaktig lik 2,54 cm. Hvis du kjenner denne sammenheng, kan du enkelt konvertere kvadrat inches til kvadratcentimeter.

Bruksanvisning

1 Beregne arealet i kvadrat inches; Hvis for eksempel en rektangulær form måler 3,5 x 6 inches dens område er 3,5 x 6 = 21 square inches.

2 Hev 2,54 til andre makt til å oppnå konvertering koeffisienten mellom kvadrat inches og kvadratcentimeter; 2,54 ^ 2 = 6,4516.

3 Multipliser området kvadrat inches av koeffisienten 6,4516 å beregne kvadratcentimeter. I eksemplet 21 kvadrat inches konverterer til 135,4836 (21 x 6,4516) kvadratcentimeter.