Slik konverterer LEGO 9V til RC

Slik konverterer LEGO 9V til RC


LEGO tog har eksistert siden 1960, og har gjennomgått mange endringer gjennom årene. Den 9-volts system ble innført i 1991, og erstatter den 12-volts system. Det nye systemet var unik fordi det tillatt for kraft til å bli sendt direkte gjennom de to metallskinner. Med RC motorer, togene ikke lenger måtte kjøre på metallskinner, men kan brukes på LEGO sin plast spor også.

Bruksanvisning

1 Ta av 9-volts motor fra LEGO modell. Fjerne akkurat nok til å få motoren ut.

2 Monter LEGO RC motor. I motsetning til 9-volts motor, må hjulene festes til RC motor.

3 Sett RC motor i samme posisjon 9-volts motor var plassert. Det vil passe, siden begge er av samme størrelse.

4 Bytt ut de bitene rundt den nye RC motor. Toget vilje verdt på både den gamle 9-volts spor eller plast RC spor, begge har samme bredde.

5 Slå toget på med infrarød fjernkontroll.