Slik konverterer Metric Scale Units til tommer

Slik konverterer Metric Scale Units til tommer


Det metriske system for måling er mye enklere å forstå enn det engelske systemet som vanligvis brukes i USA. Den grunnleggende enhet lengde er meter, noe som tilsvarer 39,37 inches. En decimeter tilsvarer 0,1 meter, eller 3.937 inches. En centimeter er 0,01 meter, slik at den er lik 0,3937 tommer. En millimeter er 0,001 meter, tilsvarende 0,03937 tommer. Tilsvarende er en kilometer er 1000 meter, eller 39,370 inches. Bare gjelder disse faktorene for å konvertere forskjellige metriske enheter av lengde til inches.

Bruksanvisning

1 Multipliser meter med 39,37 konvertere til inches. For eksempel 7,5 meter = 7,5 x 39,37 = 295.28 inches.

2 Multipliser desimeter fra 3,937 til å konvertere til inches. For eksempel, 8 desimeter = 8 x 3.937 = 31,5 inches.

3 Multipliser centimeter fra 0,3937 til å konvertere til inches. For eksempel 157 centimeter = 157 x 0.3937 = 61.81 inches.

4 Multipliser millimeter av 0,03937 å konvertere til inches. For eksempel, 1,900 millimeter = 1,900 x 0.03937 = 74,8 inches.

5 Multipliser kilometer med 39 370 til å konvertere til inches. For eksempel, 0,6 kilometer = 0,6 x 39 370 = 23 622 inches.

Hint

  • Spar tid og bruker en konvertering nettsted (se Ressurser).