Slik konverterer Metric til SI-enheter

Den SI-systemet, forkortet til SI, er en annen betegnelse for den moderne metriske systemet. I den forstand, å konvertere en beregning enhet til en SI-enhet krever en konvertering av format og forkortelsen å samsvare med riktig SI bruk. I tillegg er en rekke eldre metriske enheter er ikke lenger i bruk, og er ikke en del av SI-protokollene. Disse eldre enhetene bør ikke brukes eller refereres til for å samsvare godt med SI regler.

Bruksanvisning

1 Konverter staving og forkortelse av metriske enheter til deres tilsvarende SI-ekvivalenter. For eksempel bør 20 meter uttrykkes i forkortet form som "20 m" heller enn "20 M."

2 Bruk standard forkortelser for alle vanlige enheter. For kilometer det er "km," for liter "l" eller "L" for kilogram "kg" og for gram bare "g". Se tabellen, "Bureau International des Poids et MESURES: SI grunnenheter," for utvidet informasjon. (Se Resources.)

3 Utelate periode for alle SI forkortelser mindre enheten avslutter en setning. For eksempel: Han kastet spyd 89 meter.

4 Ikke bruk ikke-standard SI enhet vilkår som Angstrom, knute eller desibel. En komplett liste over ikke-standard enheter er tilgjengelig fra Bureau International des Poids et MESURES. (Se Resources.)