Slik konverterer MGD til Metric

Slik konverterer MGD til Metric


Strømmende væske blir målt ved hjelp av enheter som kombinerer volum og tid. For eksempel kan oljeproduksjonen måles i millioner fat per dag, og vannstrømmen fra en kran kan måles i liter per time. Vann-bruk data er vanligvis kvantifisert i millioner av liter per dag, forkortet som MGD. Den gallon er et vanlig og imperial enhet og må konverteres til liter for å uttrykke den samme verdien i det metriske systemet. Prosessen er enkel, men en kalkulator er nødvendig.

Bruksanvisning

1 Angi verdien i MGD i kalkulatoren. Sjekk posten for å eliminere skrivefeil og for å bekrefte at desimaltegnet, hvis det er nødvendig, er på rett sted. Multipliser med 1 million for å konvertere verdien til liter. For eksempel blir 2,3 MGD 2.300.000 liter.

2 Multipliser med 3,785 ved bruk av US gallons, og ved 4,546 ved bruk av britiske / internasjonal liter. Resultatet er den opprinnelige verdien uttrykt i liter per dag. Liter er den standard metrisk volumenhet. For eksempel, ville 2.300.000 US gallon tilsvarer 8,705,500 liter.

3 Tilføy riktig symbol for "liter per dag" til slutten av resultatet. For eksempel skrive 8,705,500 liter per dag som 8705500 L / dag.

Hint

  • Uttrykke store volumer i kubikkmeter per dag i stedet for liter per dag ved å dele liter verdi av 1000.