Slik konverterer millimeter per liter til millimol per liter

Slik konverterer millimeter per liter til millimol per liter


Forskere har et antall av måleenheter som de kan bruke for å beskrive konsentrasjonen av kjemikalier i oppløsning. Hvis den kjemiske som oppløses i oppløsning i seg selv er en væske, så milliliter kjemisk per liter av oppløsning (ml / l) er ett alternativ. Et annet valg av enheter er millimol per liter (mmol / L). En føflekk er en enhet av kjemisk kvantum som kjemikere ofte benytter og som står for 6.02 x 10 ^ 23 atomer eller molekyler. Etter standarder for metriske systemet prefikser, er en millimol en tusendel av en muldvarp. Man kan konvertere fra mL / L for å mmol / L ved å bruke både densiteten og molekylvekten av den kjemiske i oppløsning.

Bruksanvisning

1 Multiplisere løsningskonsentrasjon verdi, i enheter på ml / l, av tettheten av kjemikalium som er i oppløsningen, i enheter av gram per milliliter (g / ml), for å omdanne de konsentrasjonsenheter for å g / l. Du kan få tettheten av kjemisk ved å konsultere produsentens informasjon, som HMS-datablad. For eksempel, hvis du har en løsning av etanol i vann som har en konsentrasjon på 15 ml / L, ville du multiplisere denne verdien med 0,790 g / ml for å oppnå 11,85 g / l.

2 Dele verdien som nettopp ble beregnet ved hjelp av molekylvekten av den kjemiske, i g / mol. Dette er vekten av et mol av denne forbindelse, og du kan finne det også i produsentens HMS-datablad. Denne beregningen vil endre enhetene til mol / L. I tilfellet av eksemplet, vil man dele 11,85 g / l av 46,04 g / mol for å få 0.2574 mol / L.

3 Multipliser verdi som følge av den siste beregningen av 1000. Dette vil konvertere enheter av konsentrasjon fra føflekker millimol per liter. Du har nå fullført konverteringen. For eksempel, ville du multiplisere 0,2574 av 1000 og få 257,4 mmol etanol / L.