Slik konverterer millimol til PPM

Slik konverterer millimol til PPM


Man kan bruke enten millimol per liter eller deler per million (ppm) for å beskrive konsentrasjonen av en kjemisk oppløsning. Kjemikere vanligvis bruker begge disse enheter for å gi informasjon om den mengde av en kjemisk oppløst i en enhetsmengde av oppløsning. I tilfelle av millimol blir konsentrasjonen gis i form av tusendeler av en mol av den kjemiske per liter av oppløsning, hvor et mol er en enhet som står for 6,02 x 10 ^ 23 atomer eller molekyler. På den annen side, beskriver ppm konsentrasjonen i form av milligram per kg kjemiske løsning. Man kan konvertere mellom de to ved først å beregne vekten av et mol av den kjemiske forbindelse.

Bruksanvisning

1 Skriv ned formelen for den kjemiske som er oppløst i løsningen. Hvis for eksempel den kjemiske var magnesiumklorid, ville man skrive ned MgCl2, som viser at hvert molekyl av magnesiumklorid er fremstilt av en atom magnesium (Mg) og to av klor (Cl).

2 Slå opp atomvekten av hvert element i formelen, ved hjelp av et periodiske system. Den atomvekten av magnesium (Mg) er 24,305 og at klor (Cl) er 35,453.

3 Beregn gram molekylvekten av den kjemiske ved å legge sammen hvert elements atomvekt multiplisert med antall atomer av elementet i den kjemiske formelen. Dette er i vekt, i gram, av ett mol av kjemisk. I tilfelle av MgCl2 eksempel, ville den grammolekylvekten være (1) (24,305) + (2) (35,453) som gir 95.211 gram per mol.

4 Multipliser konsentrasjonen av løsningen, i millimol per liter, ved gram molekylvekt du bare utledet. Resultatet er antall milligram av den kjemiske per liter oppløsning. Hvis den kjemiske oppløsning er fortynnet, og er i vann, noe som er meget vanlig når man arbeider med ppm målinger, vil tettheten av oppløsningen ved værelsestemperatur være svært nær til 1 gram per milliliter. Dette betyr at verdien som nettopp beregnede kan også betraktes som milligram per kilo kjemisk løsning, som er definisjonen av deler per million. Så denne beregningen har konvertert løsningen konsentrasjon fra millimol per liter til ppm.

Hint

  • Betegnelsen "millimolar" (forkortet mM) blir noen ganger brukt i stedet for millimol per liter.