Slik konverterer Rockwell hardhet til strekkfasthet

Slik konverterer Rockwell hardhet til strekkfasthet


Hardhet er et hovedanliggende når du bestemmer hvilke byggematerialer som skal brukes til bygging. Utføre hardhet testing kan ta mange former, avhengig av protokollene fulgt. Det er mange hardhets og en av de mest vanlige er Rockwell-skalaen. Å konvertere Rockwell hardhet til strekkfasthet, bruke et polynom ligning utviklet ved å modellere de testede materialer. Den generelle formelen er: TS = c3

RH ^ 3 + c2 RH ^ 2 + c1 * RH + c0. "RH" står for "Rockwell Hardness" i formelen, og "TS" representerer "strekkfasthet".

Bruksanvisning

1 Bestem hvilke Rockwell hardhet skala ga hardhetsverdi. De hardhets strekker seg fra A til V. For et eksempel på konverteringsprosessen i denne artikkelen, anta at Rockwell hardhet skala B benyttes.

2 Bruke formelen for strekkfasthet hentet fra Rockwell hardhet nummer, TS = c3

RH ^ 3 + c2 RH ^ 2 + c1 * RH + c0. Koeffisientene c3, c2, c1 og c0 er for skala B som 0,0006, -0,1216, 9,3502 og -191,89, henholdsvis. Fortsetter eksempel anta at materialet ga en Rockwell hardhet rekke 100.

3 Løs strekkfasthet formel ved å sette Rockwell hardhet nummeret. Fortsetter eksempel TS = 0,0006

RH ^ 3 til 0,1216 RH ^ 2 + 9,3502 RH - 191,89 = 0,0006 (100) ^ 3 til 0,1216 (100) ^ 2 + 9,3502 (100) - 191,89 = 600-1216 + 935,02 - 191,89 = 127,13. Rundt strekkfasthet tall til nærmeste hele tall, slik at strekkfasthet er 127 mpa.

4 Omdanne enheter av strekkfasthet for å kPa ved å anvende det faktum at en ksi lik 1000 psi. Multipliser strekkfasthet nummer av 1000. Etterbehandling eksempel er strekkfasthet 127000 psi.

Hint

  • Bruk de beregnede verdiene som anslår bare. De målte tallene er de som teller. I den endelige analysen, bare resultatet av selve testingen er pålitelige.