Slik konverterer SCFM til Nm3

Den gassindustrien omhandler strømmer gass. Strømningsberegninger for gassene har unike enheter og definisjoner. To sett med forutsetningen om fastsettelse og definisjoner av gasstrømmen: standardvilkår og normale forhold. En spesifisert mengde gass varierer avhengig av temperaturen og trykket i omgivelsene. To vanlige enheter av flyt er standard kubikkfot per minutt (SCFM) og normale kubikkmeter per time (Nm3 / time). Konvertering mellom disse enhetene krever konverteringer av både standard til metriske mål og konvertering av hvor mye tid volum.

Bruksanvisning

1 Generer formelen for konvertering av SCFM å Nm3 basert på konverteringsfaktor på SCFM delt på Nm3 lik 1,71928. Av algebraisk omorganisering: Nm3 lik SCFM delt på 1,71928.

2 Reduser Nm3 / t flyt til å flyte i 1 minutt, slik at det samsvarer med den tidsperioden gitt av SCFM ved å dele Nm3 per time med 60. For eksempel, anta en strøm av 15,6 Nm3 per time. Konverter til å flyte per minutt ved å dividere med 60 for å gi Nm3 = (Nm3 / t) / 60 = 0,26 Nm3 per minutt.

3 Substitute verdiene av SCFM inn konverteringen formelen og vurdere å gi Nm3. Fortsetter eksempel Nm3 tilsvarer SCFM delt på 1,71928, eller 0,26 delt på 1,71928 tilsvarer 0,15 Nm3.