Slik konverterer Skid Marks Into Miles Per Hour

Slik konverterer Skid Marks Into Miles Per Hour


Ulykke reconstructionists er spesialister som evaluerer ulykkesstedet og rekonstruere hva som skjedde basert på ulike styrke faktorer på biler og omgivelser. Ett slikt stykke på informasjon som en Reconstructionist kan få er hastigheten at bilene skulle. Alt som er nødvendig for denne informasjonen er et godt sett med bremsespor. Ligningen for å bestemme hastigheten med bremsespor er D = k * v ^ 2.

Bruksanvisning

1 Først bestemmer den konstante, k, for ligningen. K står for konstant av en spesiell aktuelle bilen kjørt på en bestemt fortau type. Du kan finne k ved å koble til kjente eksperimentelle verdier til ligningene K = D / V ^ 2, der D er bremselengde og V er hastigheten. Så, hvis kjent bremselengden for et kryss der fartsgrensen er 30 km / h er 33,33 fot, deretter K er 0,037.

2 Mål selve bremsespor på ulykkesstedet. Dette er D, eller distanse, som du vil bruke for ligningen.

3 Løs for hastigheten ved å koble til din konstant og lengden på fartsstripene. Så hvis fartsstripene var 50 fot lang, så ligningen ville se slik ut: v = kvadratrot (50 fot / 0,037). Så, den hastigheten som bilen skulle faktisk var 36,8 km / h.